Overberg Dierehospitaal

Groot Dier Fasiliteite

Laaibank en drukgang wat toegang het tot aparte kampe
Stal met hortjiesvloer
Stalle kan toesluit met diefwering
Vyf ramme kan apart gehuisves word
Koelkamer vir semenbevriesing met 'n gerekenariseerde semen bevrieser Stoor van gevriesde semen
P.M. kamer en tafel
Sonar app vir skaap skandering
Laparoskopiese instrumente vir skaap laparoskopiese inseminasie
Stal met
Hortjiesvloer
Stal met Hortjiesvloer
Laaibank en
Drukgang
Laaibank en Drukgang
Aparte
Kampe
Aparte >Kampe
Drukgang
 
Drukgang
Koelkamer vir
Semenbevriesing
Koelkamer vir Semenbevriesing
Laparoskopie
Inseminasie
Laparoskopie Inseminasie