GROOT DIER FASILITEITE

  • Laaibank en drukgang wat toegang het tot aparte kampe
  • Stal met horkiesvloer.  Stalle kan toesluit met diefwering.  5 Ramme kan apart gehuisves word
  • Koelkamer vir semenbevriesing met ‘n gerekenariseerde semen bevrieser
  • Stoor van gevriesde semen
  • P.M. kamer en tafel
  • Sonar app vir skaap skandering
  • Laparoskopiese instrumente vir skaap laparoskopiese inseminasie