Ons bied die volgende dienste aan:

BEESTE

 • Ons doen 2, 4 of 6 weeklikse besoeke by melkboere waartydens dragtigheids en na-kalwings ondersoeke gedoen word, sowel as an-oestrus behandeling.
 • Entings programme en mastisis beheer.
 • TB en BM toetse word elke 2de jaar gedoen.
 • Vrugbaarheids ondersoeke op bulle wat skedewas insluit om vir geslagsiektes te toets.
 • Mismonster ondersoeke vir inwendige parasiete en voorligting ten opsigte van inwendige parasiet behandeling en beheer.
 • Sinkronisasie programme en kunsmatige inseminasie.

SKAPE

 • Vrugbaarheidsondersoeke van ramme.
 • Vasektomie (koggelram).
 • Dragtigheidskandering (scan).
 • Entings en bestuursprogramme.
 • Mismonsters ondersoeke vir inwendige parasiete met voorligting ten opsigte van inwendige parasiet beheer.
 • Sinkronisasie programme vir handdekking.
 • Laparoskopiese inseminasie.  Vars en bevrore semen.
 • Semensbevriesing en stoor van semen.
 • Embrio oorplanting op kleinvee.

PERDE

 • Entings (vac)
 • Kastrasie (gelding)
 • Gesondheids sertifikate