Overberg Dierehospitaal

Groot Dier Dienste

Beeste

Ons doen 2, 4 of 6 weeklikse besoeke by melkboere waartydens dragtigheids en na-kalwings ondersoeke gedoen word, sowel as an-oestrus behandeling.

Entings programme en mastisis beheer.

TB en BM toetse word elke 2de jaar gedoen.

Vrugbaarheids ondersoeke op bulle wat skedewas insluit om vir geslagsiektes te toets.

Mismonster ondersoeke vir inwendige parasiete en voorligting ten opsigte van inwendige parasiet behandeling en beheer.

Sinkronisasie programme en kunsmatige inseminasie.

 
 

Skape

Vrugbaarheidsondersoeke van ramme.

Vasektomie (koggelram).

Dragtigheidskandering (scan).

Entings en bestuursprogramme.

Mismonsters ondersoeke vir inwendige parasiete met voorligting ten opsigte van inwendige parasiet beheer.

Sinkronisasie programme vir handdekking.

Laparoskopiese inseminasie. Vars en bevrore semen.

Semensbevriesing en stoor van semen.

Embrio oorplanting op kleinvee.

Perde

Entings (vac)

Kastrasie (gelding)

Gesondheids sertifikate